Edunvalvonta

OAJ:n tärkein tehtävä on jäsenistönsä edunvalvonta. OAJ tarjoaa jäsenilleen apua palkka- ja palvelussuhdeepäselvyyksissä ja muissa työhön liittyvissä ongelmissa. Jos sinulle tulee ongelmia työssäsi, ota ensin yhteyttä lähimpään esimieheen tai yhdistysasioissa paikallisyhdistyksen hallitukseen. Jos asia ei selviä, ota yhteyttä tilanteen mukaan joko paikallisyhdistykseen, pääluottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun.

Paikallisyhdistyksen tehtävä

OAJ:n Joroisten, Juvan ja Rantasalmen paikallisyhdistyksen toiminta-ajatus on turvata alueen opettajille hyvät työolosuhteet ja toimia opetuksen ja kasvatuksen puolestapuhujana. Edunvalvontaan kuuluu yhteydenpito kunnan päättäjiin, sopimusten noudattamisen seuraaminen, jäsenistön tiedottaminen sekä julkiseen keskusteluun osallistuminen.

Paikallisyhdistys hoitaa yleisempiä edunvalvonnan asioita, kuten kouluverkkosuunnitelmiin vaikuttaminen, riittävät määrärahat ja opettajan työn arvostuksen kohottaminen. Paikallisyhdistyksen kautta on mahdollisuus tehdä aloitteita OAJ:n toiminnan kehittämiseksi.


JUKO:n pääluottamusmiehet


Joroinen: Mari Lahti (mari.lahti@joroinen.fi), varapääluottamusmies Satuhannele Ikonen (satuhannele.ikonen@joroinen.fi)

Juva: Sirpa Laukkanen (sirpa.laukkanen@juva.fi), varapääluottamusmies Mikko Kojo (mikko.kojo@juva.fi)

Rantasalmi: Sari Leppäniemi (sari.leppaniemi@rantasalmi.fi), varapääluottamusmies Tarja Härkönen (tarja.harkonen@rantasalmi.fi)

Luottamusmies on opetushenkilöstön paikallinen tukija, lähin apu kiistakysymyksissä. Mikäli työnantajan kanssa tulee erimielisyys siitä, miten asiat tulisi tehdä erityisesti sopimukseen (lomat, palkkaus, poissaolot, työaika) liittyvissä asioissa, kannattaa ottaa yhteys pääluottamusmieheen.

Pääluottamusmies on keskeisessä roolissa sopimusten tulkintaan liittyvässä, päivittäisessä edunvalvonnassa. Hän hoitaa yksittäisiä tapauksia esimerkiksi työn keskeytymiseen ja palkkaukseen liittyen ja on opettajien tukena sopimuksen asiantuntijana, mikäli kiistatilanne syntyy. Pääluottamusmies käy myös paikallisneuvottelut ja on mukana paikallisten järjestelyerien jakamisessa

Pääluottamusmies käy paikallisneuvottelut, joissa päätetään esimerkiksi paikallisten erien jaosta, joissain tapauksissa lisätyön korvauksista ja palkkausjärjestelmästä siltä osin kun siitä paikallisesti voidaan sopia. Lisäksi pääluottamusmies edustaa henkilöstöä JJR-yhteistyö- ja muissa toimikunnissa, erilaisissa seminaareissa, Joroisten johtoryhmässä sekä toimii työsuojelu- ja luottamusmiesvaalien järjestäjänä yhteistyössä muiden pääluottamusmiesten kanssa.
Lisätietoa luottamusmiesten oikeuksista ja velvollisuuksista löydät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VII luvusta.


Työsuojeluvaltuutetut


Joroinen: Soili Kervinen (soili.kervinen@joroinen.fi), varatyösuojeluvaltuutettu Sari Lind (sari.lind@joroinen.fi)

Juva: Mikko Kojo (mikko.kojo@juva.fi), varapääluottamusmies Sirpa Laukkanen (sirpa.laukkanen@juva.fi)

Rantasalmi: Minna Viremo (minna.viremo@rantasalmi.fi), varapääluottamusmies Marco Hämäläinen (marco.hamalainen@rantasalmi.fi)

Työsuojeluvaltuutetut ratkovat työssä eteen tulevia työympäristöön liittyviä ongelmia. Työympäristön fyysiset ongelmia voi olla esimerkiksi ergonomia, ilmanlaatu, valaistus tai puutteelliset työvälineet. Työsuojeluvaltuutetun toimenkuvaan kuuluvat myös kiusaamistapaukset.

Luo kotisivut ilmaiseksi!